Óvodánk napirendje

Óvodánk naponta: reggel 6.30-tól             délután 16.30-ig tart nyitva

A nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Felelősséget vállalva a gyermekek testi épségének megóvására és erkölcsi védelmére történő gondoskodással.

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt az óvodavezetőnek vagy az őt helyettesítő óvodapedagógusnak az óvodában kell tartózkodnia.

Az óvoda felelőssége a felügyeleti időre terjed ki.

A gyermekek legkésőbb 8.30-ig érkezzenek meg az óvodába.

Délután mindhárom csoportban 15.30-tól folyamatosan lehet elvinni a gyerekeket.

Tíz éven aluli testvér a gyermeket nem viheti el az óvodából.

Gyermek egyedül nem mehet haza.

Óvodánk napirendje:

Időtartam:                                                       Tevékenység:

6.30. -12.00                Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, ima, öltözködés)

Játék, párhuzamosan tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.

Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás.

(teremben, tornateremben vagy a szabadban)

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett formában.

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn.

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez ingadozó műveltségtartalmak közvetítse, tevékenységekben megvalósuló tanulás.

Verselés, mesélés

Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Mozgás

A külső világ tevékeny megismerése

Matematikai tapasztalatok szerzése

12.00 15.00                Gondozási feladatok, tisztálkodás, öltözködés, étkezés, ima.

Pihenés, ima.

15.00 -16.30.              Gondozási feladatok, tisztálkodás, étkezés, ima.

Játék, párhuzamosan differenciáltan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.