Óvodai életünk tevékenységformái

IRODALMI NEVELÉSÜNK célja, hogy a VERSELÉS és MESÉLÉS szimbolikus jelrendszerünk keresztül élményhez juttassuk az óvodás gyermekeket. Ezen élmények érzelmileg ragadják meg a gyermekeket, ezáltal fejlődik érzelmi világuk, képzeletük, gondolkodásuk, játékuk, társaikhoz való viszonyuk.

Mesét és verset a hét minden napján hallhatnak a gyerekek.

A hét öt napja közül egy napon a ZENEI NEVELÉS-t helyezzük előtérbe.

Bár a hét több napján is helyet kap a zene, a zenehallgatás, a dalos játékok. Ez a zenei nap kiemelt a többi közül. Kiemelt, mert központban a különböző képességfejlesztések, új gyermekjátékok, mondókák, dalok megismerése.

A RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA terén legfőbb feladatunk, hogy szívesen tevékenykedjenek az ábrázolás eszközeivel, éljen bennük annak felismerése, hogy azokkal kifejezhetnek valamit.

Óvodai nevelésünk egészében minden gyermeket önmagához képest, egyénileg fejlesztünk. Figyelembe vesszük az ábrázolásbeli különbségeket.

A hét egy napján az ábrázolás is központi helyet kap, ugyanúgy, mint a többi nevelési terület. Mivel más nevelési területekkel is szoros kapcsolatban áll, nem szakítjuk el a többi megismerési területtől.

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE során az óvodapedagógus a gyermek modellje, mintát ad a környezet csodáinak megfigyelésére. Az óvónő a gyermek számára új ismereteket nyújt, a meglévőket rendszerezi, mélyíti, építve a gyermek kívánságára, érdeklődésére, érzelmeire, megismerési vágyára, miközben bizonyságot tesz a saját lényét átjáró hitről. A személyiség sokoldalú fejlesztéséhez elengedhetetlen a matematika tartalmú ismeretszerzés.

Ki kell használnunk a spontán lehetőségeket, de matematikai szituációkat is kell teremtenünk, amelyek önálló gondolkodásra és cselekvésre késztetnek.

Matematikai ismeretünk legvégül a sok-sok tapasztalatból általánosítás révén alakul ki.

A gyermek természetes MOZGÁSÁNAK fejlesztése terén fontos feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges felkeltsük ezt a mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá.

Amióta lehetőségünk nyílt rá, hogy TORNATEREMBEN mozoghatunk, úgy alakítjuk a csoportok napirendjét, hogy a nap folyamán több alkalommal legyen módjuk mozgásos tevékenységre.

Megfelelő időjárás esetén naponta kétszer: délelőtt és délután a szabad levegőn tartózkodunk.