Speciális fejlesztési lehetőségeink

  • Vízhez szoktatás, úszásoktatás az uszodában. Kerényi Tibor úszómester és Princz Gábor testnevelő tanár segítségével.
  • Néptánc egyszerű lépéseivel való ismerkedés Part Renáta irányításával.
  • Játékos mozgás iskolánkban Princz Gábor testnevelőnkkel.
  • Családos szentmise Horváth Tamás plébános vezetésével.
  • Ovis hittan havonta egy alkalommal Horváth Tamás plébános együttműködésével.

Csoportjainkban állandó szokásokat, hagyományokat, ritmikus életrendet alakítunk ki óvodapedagógusaink által kidolgozott SZOKÁS ÉS SZABÁLYRENDSZERÜNK alapján.

A gyermekmunkát sem különítjük el a játéktól. A nevelési célok elérésének éppúgy eszköze, mint a játék. A munkára neveléssel is a személyiség fejlesztésére törekszünk.

A családdal való együttműködésünk alapelvei:

–         óvodánk elismeri a nevelésben a család elsődlegességét

–         azzal a szeretettel próbálunk a szülőkhöz közeledni, amelyet a gyerekek felé is közvetítünk

–         az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy minél barátságosabb együttlét legyen a szülőkkel

–         tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését

–         segítjük őket a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és a családi nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét

Eredményeink:

A komplex intézményi ellenőrzés külső szakértők által tett megállapításai alapján:

A csoportlátogatások, megfigyelések összesített eredménye az alábbiak szerint az ötös skálán:

A csoportszoba állapota, berendezés, eszközellátottság: 4
A csoport légköre, az óvodapedagógus és a gyermekek kapcsolata: 5
Játéktevékenység, a játékidő biztosítása: 5
A gyermekek egyéni képességeinek figyelembevétele a játék területén: 4
Óvodapedagógusok módszertani kultúrája: 5
Az óvodapedagógus és a dajka munkájának összhangja: 5