Óvodánk bemutatkozása

Óvodánk 1993. szeptemberében kezdte meg működését.

Lehetőség adódott rá, hogy az Egyházközség ingatlanjait visszaigényelje.  Dr. Takács Lajos tabi plébános úr élt ezzel a lehetőséggel, s újraalapította az óvodát.

Fenntartónk a Kaposvári Püspökség.

2011. szeptemberétől összevont intézményként működünk a tabi Katolikus Iskolával, Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven. Az óvoda 75 férőhelyes. A kisgyermekekkel 3 csoportban foglalkozunk. Két és fél éves gyermekek is járnak hozzánk. Szeretettel várjuk GYES-en lévő anyukák gyermekeit is. Valamennyi óvónő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Dajkáink szakképzettek. A város két óvodája közül, a mi óvodánk vállalta fel, hogy gyermekeinket keresztény szellemben neveljük. Legfőbb célunk a HIT felébresztése és a gyerekek életkorához mért fejlesztése.

„Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk: szeretettel, tisztelettel, odafigyeléssel.

Óvodánkban szívesen fogadunk nem katolikus vallású gyermekeket is.

Nevelésünk sajátossága, hogy nálunk a játék, a munka, a tanulás egy sajátos világszemlélettel történik. Segíteni, illetve folytatni kívánjuk a családok vallásos nevelését, megismertetjük a gyerekeket az ünnepek vallásos tartalmával.

Programunk kialakítása során a játékot alapvető és a legfőbb tevékenységi formának tekintjük. A játék védelmében csoportjainkban bevezettük a folyamatos tízóraiztatást.  Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy korszerű, esztétikus, gyakran saját magunk által készített eszközöket használhassanak fel kreativitásuk fejlesztése érdekében. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a szerepjátékokban történő komplex fejlesztésnek, a játékba integrált tanulásnak. Kiemelten fontosnak tartjuk a nevelési rendszerünk minden területébe beépülő anyanyelvi fejlesztést.

Szeretnénk, ha gyermekeink edzettekké válnának, mozgásuk legyen összerendezett. Sokat tartózkodunk a szabadban, s az évszaknak megfelelő tevékenységeket szervezünk számukra.

Az értelmi nevelés terén arra törekszünk, hogy a gyerekek legyenek képesek az őket körülvevő világot tapasztalati síkon megismerni. Az így szerzett ismeretek között egyszerűbb összefüggéseket felismerni.

Az érzelmi nevelés területén elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyerekeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül.

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű – illetve kiemelkedő képességű gyermekek számára sajátos törődést, speciális ismeretek nyújtását biztosítjuk. Szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) közreműködésével.

Nevelésünket a  keresztény erkölcsi értékekre alapozzuk.